Hợp Đồng Mua Bán Thiết Bị Y Tế

Vietnam

Updated: Sep 22, 2020

14 clauses


CNC

Verified user

CNC

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Với tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp như hiện nay thì việc cung ứng các thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện và cơ sở y tế khám, chữa bệnh là hết sức cần thiết.
 • Vì vậy, Hợp đồng Cung Ứng Thiết Bị Y Tế được xây dựng nhằm bảo vệ đơn vị cung cấp thiết bị y tế, tuy nhiên bên nhận cũng có thể yêu cầu hiệu chỉnh và bổ sung các Điều khoản trong Hợp đồng.
 • Hợp đồng được xây dựng theo cấu trúc phù hợp với quy định của Pháp luật nên các bên đều có thể tận dụng.
 • Hợp đồng được soạn thảo với các điều khoản cơ bản sau:
 • Điều 1: Đối tượng hợp đồng
 • Điều 2: Trị giá hợp đồng
 • Điều 3: Thanh toán và phương thức thanh toán
 • Điều 4: Yêu cầu chất lượng - chủng loại - quy cách thiết bị
 • Điều 5: Thời hạn giao hàng
 • Điều 6: Bàn giao nghiệm thu
 • Điều 7: Chuyển giao quyền sở hữu và rủi ro
 • Điều 8: Biện pháp tổ chức thi công lắp đặt thiết bị
 • Điều 9: Sửa chữa hư hỏng, Bảo hành – Bảo trì
 • Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Điều 11: Phạt do vi phạm hợp đồng
 • Điều 12: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp
 • Điều 13: Điều kiện bất khả kháng
 • Điều 14: Điều khoản chung

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review