11 clauses

Thư chấp thuận thầu/Thư trao thầu

Key description

  • Mẫu chuẩn Thư trao thầu giúp Chủ Đầu tư tiết kiệm được thời gian, chi phí trong việc soạn thảo, điều chỉnh cho các gói thầu khác nhau.
  • Cần thêm thông tin, vui lòng gửi mail về hung.le@cnccounsel.com

Language

  • Vietnamese

Categories

Industries

Hung Le

Hung Le

CNC

$164.40

Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review