31 downloads

Phản đối đơn đăng ký Kiểu dáng Công nghiệp: Bí quyết nào để phản đối thành công?

Vietnam

Updated: Jun 27, 2024

2 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Khi phát hiện kiểu dáng công nghiệp (KDCN) được nộp đơn đăng ký bởi đối thủ cạnh tranh có thể gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới quyền lợi của mình, bạn có quyền nộp Đơn Phản Đối, chính thức lên tiếng chống lại việc cấp Văn bằng bảo hộ cho Đơn đăng ký KDCN đó. Để đảm bảo Đơn Phản Đối thành công, bạn cần thực hiện các bước cụ thể và chiến lược hiệu quả phù hợp với các quy định của pháp luật

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review