30 downloads

Văn Phòng Đại Diện của Công ty Dược Phẩm Nước Ngoài tại Việt Nam: Được Phép Làm Gì?

Vietnam

Updated: Jun 28, 2024

2 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Công ty Antibiotice S.A (Rumani) đã mở Văn phòng đại diện (“VPĐD”) tại Hà Nội với chức năng làm văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường, và thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hiện tại, Công ty mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, Văn phòng đại diện Antibiotice S.A dự định thực hiện một số hoạt động sau: Ký hợp đồng lao động với người Việt Nam để thu thậ

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review