97 downloads

Trà sữa “DING TEA” đã thắng cuộc chiến thương hiệu tại Campuchia như thế nào?

Cambodia

Updated: Sep 09, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Campuchia là thị trường mới nổi, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài rất lớn tại Đông Nam Á. Mỗi năm, có hàng chục ngàn đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại đây thông qua hệ thống Madrid hay nộp đơn trực tiếp, chưa kể có hàng triệu nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ đang nằm trong đăng bạ quốc gia

Language

Categories


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review