146 downloads

Quyền tác giả - vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Vietnam

Updated: Apr 12, 2022

5 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Quyền tác giả - vũ khí công hiệu trong ngăn chặn xâm phạm nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Language

Categories

Covered clauses

General

  • Giới thiệu

  • Đăng ký Nhãn hiệu, Kiểu dáng Công nghiệp hay Quyền tác giả

  • Giải pháp

  • Giấy chứng nhận quyền tác giả đã đủ chưa

  • Lời kết


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review