Mẫu Hợp Đồng Thuê Địa Điểm

Vietnam

Updated: Sep 28, 2020

10 clauses


CNC

Verified user

CNC

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Hiện nay, nhu cầu về kinh doanh khá cao nên các doanh nghiệp cần phải thuê địa điểm để hoạt động.
 • Do đó, Hợp đồng Thuê địa điểm là một trong những Hợp đồng được sử dụng rất thông dụng.
 • Mẫu hợp đồng này được thực hiện bởi một Bên chủ sở hữa Nhà đang có nhu cầu cho thuê với một Bên là tổ chức, doanh nghiệp đang có nhu cầu thuê để làm địa điểm hoạt động kinh doanh.
 • Hợp đồng này được soạn thảo để bảo vệ quyền lợi cho Bên thuê, tuy nhiên, Bên cho thuê vẫn có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hiệu chỉnh các Điều khoản để bảo vệ lợi ích cho mình.
 • Hợp đồng gồm các điều khoản cơ bản sau:
 • Điều 1: Đối tượng Hợp đồng
 • Điều 2: Thời hạn và Mục đích thuế
 • Điều 3: Tình trạng căn nhà
 • Điều 4: Giá thuế
 • Điều 5: Đặt cọc
 • Điều 6: Bàn giao
 • Điều 7: Thanh toán và Phương thức thanh toán
 • Điều 8: Quyền và Nghĩa vụ của hai bên
 • Điều 9: Giải quyết tranh chấp
 • Điều 10: Điều khoản chung

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review