0 downloads

Mẫu Hợp Đồng Phát Triển Dự Án Liên Doanh

Vietnam

Updated: Oct 12, 2020

14 clauses


CNC

CNC

Law firm

Accepted payment methods


Key description

 • Hiện nay, hình thức liên doanh giữa các doanh nghiệp với nhau đang được đẩy mạnh để cùng nhau thực hiện và phát triển các dự án.
 • Theo đó, với sự ra đời của hợp đồng phát triển dự án liên doanh làm cho các bên trong hợp đồng đồng ý để cùng phát triển và tài trợ cho Dự án.
 • Vì vậy, Mẫu hợp đồng phát triển dự án liên doanh được xây dựng bởi và giữa một công ty được thành lập theo pháp luật của một nước và Ecoplexus Japan KK, một kabushiki kaisha của Nhật Bản.
 • Mẫu hợp đồng này được thiết lập với nôi dung mạch lạc, dễ hiểu nên các bên trong hợp đồng đều có thể áp dụng.
 • Hợp đồng gồm các Điều khoản cơ bản sau:
 • 1. PURPOSE ;
 • 2. CURRENT STATUS OF PROJECT;
 • 3. DUE DILIGENCE;
 • 4. OWNERSHIP AND GOVERNANCE OF THE PROJECT COMPANY;
 • 5. TRANSFER OF PROJECT ASSETS TO THE PROJECT COMPANY AND SALE OF PROJECT COMPANY MEMBERSHIP INTERESTS TO ECOPLEXUS;
 • 6. OPERATION OF THE PROJECT COMPANY;
 • 7. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES;
 • 8. TERMINATION;
 • 9. CONFIDENTIALITY;
 • 10. NOTICES;
 • 11. GENERAL;
 • 12. INTERPRETATION;
 • 13. DEFINITIONS;
 • 14. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION;

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review