ХЭЭХ-ын мэдэгдэл

Key description

  • ХЭЭХ-ын зар болон хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, саналын хуудэс зэргийг ХЭ-д хүргэж байгаагаа илэрхийлсэн захиа маягийн мэдэгдэлийн загвар

Language

  • Mongolian

Categories

Industries

Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review