66 downloads

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM

Vietnam

Updated: Feb 03, 2023

5 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Nếu bạn muốn thực thi chống lại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam theo thủ tục hành chính, việc hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ và khả năng của cơ quan thực thi luật pháp tại Việt Nam sẽ giúp bạn lựa chọn một cơ quan có thẩm quyền phù hợp, để tránh sự chậm chễ không mong muốn và tối đa hóa sức mạnh của cơ quan đó trong các hành động thực thi tiếp theo.

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review