162 downloads

Bắt nạt nhãn hiệu: Hợp pháp trở thành phạm pháp

Vietnam

Updated: Aug 21, 2023

4 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Luật Nhãn hiệu được xây dựng nhằm trao cho chủ nhãn hiệu quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của họ và cũng để bảo vệ danh tiếng thương mại trên thị thường. Nói một cách ngắn gọn, bảo hộ nhãn hiệu bắt nguồn từ việc hạn chế bán các sản phẩm làm giả nhãn hiệu có uy tín, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi chính chủ sở hữu được bảo hộ sử những những biện pháp vượt quá giới hạn pháp lý để bảo vệ nhãn hiệu của mìn

Language

Categories

Industries


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review