162 downloads

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm theo Hệ thống La Hay – chìa khóa thành công cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Vietnam

Updated: Mar 21, 2022

3 clauses


KENFOX IP & Law Office

Verified user

KENFOX IP & Law Office

Law firm

Accepted payment methods


Key description

  • Việc xác lập quyền SHTT đối với Kiểu dáng công nghiệp là không dễ dàng, do đó, trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (“KDCN”), các nhà sản xuất, doanh nghiệp nên tham vấn các chuyên gia SHTT để để nắm bắt và hiểu rõ các quy định của pháp luật về bảo hộ KDCN, bản chất của KDCN cần bảo hộ, đặc biệt khi Việt Nam đã tham gia Hệ thống La Hay về đăng ký KDCN (“Hệ thống La Hay”)

Language

Categories

Industries

Covered clauses

General

  • Vai trò của KDCN trong hoạt động kinh doanh

  • Những lợi ích của việc sử dụng Hệ thống La Hay

  • Chiến lược bảo vệ KDCN cho sản phẩm


Please read our Terms of service and Privacy Policy carefully before using Lexub. By using Lexub, you agree to be bound by these documents.

Write review